The Riftstone Archives

סיכום מפגש אפס

מפגש הכנת דמויות

המוזיאון לטבע נמצא ברובע הישן של רייבנסווד והוא אחד המוזיאונים הגדולים והותיקים בעיר. במרכז לובי הכניסה של מוזיאון הטבע, עומד אובליסק ענק מכוסה רונות שמהווה גם את אחד מהסמלים המזוהים ביותר עם המוזיאון. במהלך אחד הימים, דמות מסתורית חולפת ליד האובליסק ושולחת יד לנגוע בו. מגע זה גורם לפרץ של אנרגיה שמזעזע ארבעה אנשים במוזיאון:
  • ויולט- ארכיאולוגית וחוקרת הסטוריה עתיקה רואה לפתע לנגד עיניהעשרות סיפורי חיים בבת אחת. החיזיון והחוויה מותירים אותה בעומס חושי.
  • איתן- שליח שהגיע למסור חבילה למוזיאון מרגיש פרץ של אדרנלין ששוטף את כל כולו עד כדי קיפאון למשך מספר דקות. הפעולה היחידה שהוא מצליח לגייס היא אחיזת פלדה במעקה המתכת של המדרגות בסמוך אליו. האחיזה שלו מעקמת את המעקה כאילו היה עשוי מחימר רך.
  • ג'ף- משחזר של המוזיאון מרגיש כיצד הוא מתאבן כולו, מבטו נח על איתן בהשתאות והוא בקושי שם לב שידיו התמזגו עם פסל האל היווני שנמצא בסמוך אליו.
  • בראן-
כאשר נגמרת החוויה המטלטלת מוצאים את עצמם ארבעת הגיבורים בלובי המוזיאון כאשר הוא ריק לחלוטין ואזעקת האש מהדהדת במוזיאון כולו. יחידת כיבוי אש נלהבת פורצת פנימה רק כדי לגלות שמדובר באזעקת שווא, ואת הארבעה בוהים בהם בתמיהה.
בעוד שהאירוע עצמו נרשם כחסר משמעות כמעט במוזיאון, סימנים רבים מבהירים לקבוצה שמשהו על טבעי התרחש במוזיאון. כל אחד מחברי הקבוצה השתנה בעקבות האירוע ומכיל עכשיו מיתוס. מעבר לכך, על גבי האובליסק המפורסם מופיעה עכשיו טביעת יד באבן, טביעה שלא הייתה שם לפני כן. עם זאת, וכדי להגביר את החשד של הקבוצה, אף גורם במוזיאון ואף מבקר אינו מתייחס לטביעה החדשה. נראה שכולם מתעקשים שזוהי טביעה ישנה שהייתה שם מאז ומתמיד.
ימים לאחר המקרה, חברי הקבוצה מתחילים ליצור קשר זה עם זה על מנת לברר מהו האירוע שהם חוו ביחד.
 

Help/Hurt

ויולט נוטה לחטט בכלי העבודה של ג'ף וזה מחרפן אותו (במיוחד כשהיא לא מחזירה דברים למקום).
איתן מעיר כל הזמן לויולט הערות כדי שתשנה את הגישה הקרירה והמרוחקת שלה.
המיתוס של ג'ף נפעם לאור הכוח שהפגין איתן.
לויולט וג'יף יש מפגש שבועי שהם מכנים "הסמינר". הם מתעמקים בסוגיות הסטוריות.
ויולט יודעת שהחולשה של איתן היא הרצון למצוא חן בעיני אבא שלו. היא מבינה את הבעייתיות שבעניין ומתכוונת להגן עליו.
כשויולט ליד איתן הוא מתאמץ אפילו יותר להיות חביב ופתוח.
 

Team Theme and Tags

Dabblers in the Mist

Mistery:

Who activated the obelisk?

Power Tags

  • B: Restoration Lab
  • G: Visions from the obelisk
  • D: Wolski

Weakness Tag:

In over our heads

Comments

GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.